Změna ordinace

13. February 2020 (13.18)

V době od 24.2.2020 do 27.2.2020 se na dětském středisku neordinuje. Akutní stavy ošetří lékařka MUDr. Eva Žádníková v Přerově, Kozlovská 49 v době od 8 do 10 hodin. V době zástupu bude v ordinaci přítomna zdravotní sestra k akutní konzultaci.

 

Změny v legislativě

14. November 2011 (21.56)

Ve sbírce zákonů byl publikován zákon č.298/2011 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Touto novelou se významně mění- omezuje možnost pojištěnců měnit zdravotní pojišťovnu. S účinností od 1.12.2011 budou mít pojištěnci možnost měnit zdravotní pojišťovnu pouze jedenkrát ročně. Zájemci o změnu ZP se musí přihlásit k nové pojištovně nejpozději 6 měsíců před plánovanou změnou. Kdo požádá o změnu v době od 1. 12. 2011 do 30. 6. 2012 , přestoupí k nové ZP od 1. 1. 2013. Ten, kdo požádá od července 2012, bude muset počkat na změnu ZP až od 1. 1. 2014.
Stejná pravidla platí i u novorozených dětí, jejichž první zdravotní pojištovnou je automaticky ZP, u které je pojištěná matka dítěte.
Samotné odhlášení u dosavadní ZP a jeho převedení k uvedenému datu zajištuje přímo nová ZP na základě tkz. předregistrace, tedy žádosti, kterou můžete zaslat i elektronicky. K žádosti stačí doklad totožnosti, u dětí jejich rodný list. Po změně ZP je potřeba do 8 dnů oznámit změnu ZP svému zaměstnavateli , svému praktickému lékaři a odevzdat průkaz pojištěnce staré pojištovně .

 

Očkování proti invazivním Pneumokokům

31. May 2010 (23.53)

Od 1. 1. 2010 patří očkování Pneumokokovou vakcínou mezi očkování nepovinná, hrazená zdravotními pojišťovnami.

Všechny děti narozené po 1. 8. 2009 mohou být na žádost rodičů očkovány zdarma.

Očkovací látky jsou k dispozici v ordinaci lékaře.