Informace o zpracování osobních údajů

MUDr. Dagmar Bouchalová provádí zpracování Vašich osobních údajů,

abychom mohli odpovědět na Váš dotaz zaslaný prostřednictvím formuláře.

Správce:

MUDr. Dagmar Bouchalová, IČO:48002216, se sídlem Široká 175, 75101 Tovačov I-Město (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje:

MUDr. Dagmar Bouchalová,
Široká 175,
75101 Tovačov I-Město,

adresa elektronické pošty bouchalovadagmar@centrum.cz, telefon 581731562.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ:

Správce je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro vyřízení Vaší poptávky v rámci komunikace.

Bez poskytnutí údajů nebude možné Vaši poptávku vyřídit.

Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:
  • provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je provedení opatření správcem před uzavřením smlouvy – odpověď na Váš dotaz z formuláře.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřizování odpovědi na váš dotaz a v průběhu případné následující komunikace.

Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem softwaru a ukládání dat.
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektu údajů

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem zodpovězení vašeho dotazu.

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).