Služby

Co nabízíme

Léčebnou péči akutně i chronicky nemocného dítěte. Prevent...


Sazebník hrazených výkonu

V souladu se zněním vyhlášky č.467/92Sb o zdravotní péči poskytované za úhradu, stanovuji od  1. 4. 2024 za následující výkony následující ceny: ...


Vybavení ordinace

CRP přístroj QuikRead Go k stanovení zánětlivého CRP z kapky krve Transkutánní bilirubimetr NBJ20 k sledování a měření novorozenecké žloutenky- metoda bez nutnosti odběru krve. Plusopti...