Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci postupného uvolňování pracuje naše ordinace v částečně preventivním režimu. V době letních prázdnin od 7 do 12 hodin.

Naším cílem je , aby jste mohli být všichni individuálně ošetřeni, vyšetřeni, naočkováni, zbytečně se nepotkávali v čekárně. Z tohoto důvodu vás žádáme, aby jste svou návštěvu telefonicky konzultovali a respektovali smluvený termín ošetření. Konzultujte nás na telefonu 581731562 nebo na emailové adrese bouchalovadagmar@centrum.cz , kam můžete odesílat veškeré vaše dotazy. Poradenská péče a preventivní prohlídky, včetně očkování, probíhají nadále dle sjednaných termínů. Do zdravotnického zařízení vstupujte prosím s rouškou.

Chtěla bych vám všem poděkovat za vstřícnost a pochopení .