Pro naši spádovou oblast je v době po ordinačních hodinách zajištěna LSPP v těchto městech:

LSPP Přerov
Je zajištěna v prostorách dětského oddělení nemocnice Přerov, Dvořákova ul.
V době víkendů, státních svátků od 8 do 20 hodin.
V době pracovních dnů lze v akutních případech nemocné dítě vyšetřit přímo na dětském oddělení Nemocnice Přerov.
Telefon: 581271462, 581271464 /Dětské oddělení/

LSPP Prostějov
Je zajištěna v prostorách nemocnice Prostějov, ulice Mathonova 291/1, l. poschodí pavilonu dětského oddělení. V době víkendů, státních svátků od 8 do 20 hodin. Telefon: 582315111

LSPP Olomouc
Od 1. 1. 2010 zajišťuje LSPP FN Olomouc
Dětská LSPP v budově Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6
V době pondělí až pátek od 15 do 7 hodin.
Víkendy, státní svátky - nepřetržitý provoz
Telefon: 588 441 111, 585 851 111

ORL akutní ošetření v době víkendů a svátků zajištuje pouze Nemocnice Prostějov a FN Olomouc.

Před vyšetřením na LSPP je nutné předložit platný zdravotní průkaz pojištěnce a zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč. LSPP nezneužívejte, využívejte pouze v akutních případech.
V případě ohrožení života, bezvědomí, křeče, dušnost, vdechnutí cizího tělesa, úrazy apod. volejte Rychlou záchrannou službu / RZP/ na telefonu 155 nebo 112