V souladu se zněním vyhlášky č.467/92Sb o zdravotní péči poskytované za úhradu , stanovuji od 1. 2.2014 za následující výkony následující ceny:


Vyšetření ,včetně potvrzení žádosti o řidičský průkaz 300 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí, mateřské školy 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední, vysoké, střední odborné a vyšší odborné škole 200 Kč
Každý další posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu 50 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací 200 Kč
akci /škola v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, letní tábor, soustředění../
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání 200 Kč
Vystavení průkazu pro práci v potravinářství na dobu určitou 100 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství 250 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 250Kč
Vypsání tiskopisu Záznam o úraze 250 Kč
Perforace dvou ušních lalůčků 200 Kč
Nastřelení 1 náušnice,včetně 1 ks náušnice 150 Kč
Aplikace injekce na vyžádání, nadstandardní očkování 1 dávka 200 Kč