V souladu se zněním vyhlášky č.467/92Sb o zdravotní péči poskytované za úhradu, stanovuji od 1. 4. 2024 za následující výkony následující ceny:


Vyšetření ,včetně potvrzení žádosti o řidičský průkaz 400 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí, mateřské školy 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední, vysoké, střední odborné a vyšší odborné škole 200 Kč
Každý další posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu 100 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací 200 Kč
akci /škola v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, letní tábor, soustředění../
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání 300 Kč
Vystavení průkazu pro práci v potravinářství 200 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství 500 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 500Kč
Vypsání tiskopisu Záznam o úraze 300 Kč
Perforace dvou ušních lalůčků 300 Kč
Nastřelení 1 náušnice,včetně 1 ks náušnice 250 Kč
Aplikace injekce na vyžádání, nadstandardní očkování 1 dávka 200 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost 200 Kč
Potvrzení žádosti o svářečský průkaz 200 Kč
Vyšetření přístrojem Plusoptix na vlastní žádost 400 Kč
Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci - kategorie I 300 Kč