Poskytovaná péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění

léčebná péče akutně i chronicky nemocného dítěte
preventivní prohlídky prováděné dle zdravotního řádu
poradna pro kojence
návštěvní služba novorozenců
návštěvní služba akutně nemocného dítěte na vyžádání rodičů
zajištění povinného očkování dle očkovacího řádu
konzultace po telefonu
konzultace pro nastávající maminky

Nadstandardní péče

1. zajištění nadstandardního očkování včetně nákupu očkovacích látek proti

žloutence typu A /očkov. látka HAVRIX/
žloutence typu A+B /očkov. látka TWINRIX/
Meningokoku sk. C /očkovací látky MENJUGATE , NEIS-VAC/
planým neštovicím /VARILRIX/
spalničkám příušnicím, zarděnkám a neštovicím /PRIORIX- TETRA/
Pneumokokovým infekcím /očkov. látky SYNFLORIX , PREVENAR/
karcinomu děložního čípku /očkov. látka CERVARIX , SILGARD/
klíšťové encefalitidě /FSME , ENCEPUR/
chřipce
rotavirovým infekcím /ROTATEC, ROTARIX/

2. vyšetření rychlou diagnostikou Streptestem

3. aplikace náušnic klasickou cestou nebo nastřelením ušních boltců

4. zřízení a přístup k internetovým zdravotním knížkám / iZIP, Karta života /

V souladu se zněním vyhlášky č. 467/92 Sb. o zdravotní péči poskytované za úhradu jsou stanoveny následující ceny:

Lékařské výkony hrazené pacientem

Vyšetření ,včetně potvrzení žádosti o řidičský průkaz 300 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí, mateřské školy 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu na střední, vysoké, střední odborné a vyšší odborné škole 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k účasti na zotavovací akci /škola v přírodě, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, letní tábor, soustředění../ 150 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportovní činnosti 200 Kč
Vystavení průkazu pro práci v potravinářství na dobu určitou 100 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vyžádání 200 Kč
Perforace dvou ušních lalůčků 200 Kč
Nastřelení 1 náušnice , včetně 1 ks náušnice 150 Kč
Vyšetření před umělým přerušením těhotenství 200 Kč
Vypsání tiskopisu Záznam o úraze 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k vydání zbrojního průkazu 200 Kč
Aplikace injekce na vyžádání, nadstandardní očkování 1 dávka 200 Kč
Každý další posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu 50 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově 150 Kč