Provozní řád ordinace


Každý den od 7 hod. do 8 hod. je vyhrazen pro odběry laboratorních a mikrobiologických vyšetření.
Ordinace pro nemocné začíná každý den od 8 hod. do 11,30 hodin
Odpolední ordinační doba ve dnech pondělí, středa, čtvrtek je určena pro preventivní péči/ prohlídky, očkování/ a je určena výhradně pozvaným dětem. Na tuto dobu je možné se i individuálně telefonicky objednat.

Pozvánky na prohlídky realizujeme telefonicky nebo zasíláme písemné pozvánky.

Úterý – tzv. dlouhý den
Každé úterý v době od 13 hod. do 15 hod. je ordinace vyhrazena pro naše nejmenší - poradna pro kojence.
Snažíme se, aby se v tuto dobu naši kojenci nepotkávali v čekárně s akutně nemocnými dětmi. Potřebujeme však ohleduplnost a spolupráci rodičů.
Doba od 15 hod. do 18 hodin je vyhrazena pro akutně nemocné pacienty, ale i pro vydávání různých potvrzení, provádíme prohlídky k vydání řidičského průkazu, potvrzení do MŠ, táborů, potvrzení pro střední a vysoké školy.
Po skončení ordinačních hodin je prostor pro návštěvní službu, kterou je třeba v mimořádných situacích telefonicky objednat v dopoledních hodinách. Vyšetření v domácím prostředí však většinou nenahrazuje vyšetření v ordinaci, především proto, že neumožňuje laboratorní vyšetření.

Lékařská služba první pomoci

Pro naši spádovou oblast je v době po ordinačních hodinách zajištěna LSPP v těchto městech:

LSPP Přerov
Je zajištěna v prostorách dětského oddělení nemocnice Přerov, Dvořákova ul.
V době víkendů, státních svátků od 8 do 20 hodin.
V době pracovních dnů lze v akutních případech nemocné dítě vyšetřit přímo na dětském oddělení Nemocnice Přerov.
Telefon: 581271462, 581271464 /Dětské oddělení/

LSPP Prostějov
Je zajištěna v prostorách nemocnice Prostějov, ulice Mathonova 291/1, l. poschodí pavilonu dětského oddělení. V době víkendů, státních svátků od 8 do 20 hodin. Telefon: 582315111

LSPP Olomouc
Od 1. 1. 2010 zajišťuje LSPP FN Olomouc
Dětská LSPP v budově Dětské kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6
V době pondělí až pátek od 15 do 7 hodin.
Víkendy, státní svátky - nepřetržitý provoz
Telefon: 588 441 111, 585 851 111

Před vyšetřením na LSPP je nutné předložit platný zdravotní průkaz pojištěnce a zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč. LSPP nezneužívejte, využívejte pouze v akutních případech.
V případě ohrožení života, bezvědomí, křeče, dušnost, vdechnutí cizího tělesa, úrazy apod. volejte Rychlou záchrannou službu / RZP/ na telefonu 155 nebo 112