Pojišťovny


Seznam smluvních zdravotních pojišťoven

Při změně zdravotní pojišťovny je nutné tuto změnu oznámit nejpozději do 1 měsíce, je třeba podepsat nový registrační list.
Změna ZP je možná 1x ročně vždy k novému čtvrtletí tedy- k 1. 1., 1. 4., 1. 7. a 1. 10. daného roku.

Naše zdravotní zařízení má platné smlouvy s těmito ZP:

Pojištovny
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská ZP
205 Česká průmyslová ZP
207 Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven
211 ZP Ministerstva vnitra
213 Revírní bratrská pokladna
217 ZP Metal Aliance
228 ZP Media – o uzavření smlouvy v současné době jednáme.