Co je očkovací látka ?

Každá očkovací látka musí obsahovat informaci pro imunitní systém o bakterii nebo viru, proti kterým má chránit. Tato informace je v podobě určité části viru nebo bakterie, případně oslabeného viru. Podle toho se očkovací látky rozděluji na živé a neživé.

Dále musí obsahovat pomocné látky a konzervační látky. Všechny složky vakcíny jsou přísně testovány a určeny pro použití u lidí.

Očkovací látky procházejí stálým vývojem, a tak jsou pro vaše dítě stále šetrnější. Kombinované očkovací látky snižují množství potřebných vpichů a tak zmenšují i stres vašeho dítěte.


Jak očkování funguje ?

Očkování chytře doplňuje imunitní systém. Překonání nemoci znamená, že imunitní systém zjistil, jaké protilátky jsou potřeba, vyrobil jich dostatek a vyslal je do boje s infekcí, který pak vyhrály. Může se ale stát, že infekce poškodí tělo natolik, že se už plně neuzdraví a následky jsou trvalé. Proto se snažíme nemoci předcházet. Očkování znamená, že imunitnímu systému dodáme velmi přesné informace o potřebných protilátkách a on podle podané vakcíny, připraví jakýsi vzor. Jakmile se do těla dostane patogen/ virus nebo bakterie/, imunitní systém rychle podle dodaného vzoru / návodu/ vyrobí dostatečné množství protilátek, které patogeny likvidují ještě dříve, než stihnout vyvolat příznaky nemoci. Díky očkování má imunitní systém člověka před nemocí náskok.


Je očkování bezpečné ?

Očkovací látky procházejí dlouhým vývojovým procesem. Ve všech fázích jejich zkoušení se přísně zkoumá jejich bezpečnost. Mezinárodní instituce , pro Evropu je to Evropská léková agentura , stanovují přísná pravidla pro složení očkovacích látek, předepisují procesy, kterými musí vakcíny projít, než jsou povoleny k použití v praxi. všechny nežádoucí účinky jsou zaznamenávány a prověřovány. Svět očkovacích látek je pod velmi přísným drobnohledem. I přesto však může mít očkování vedlejší účinky.

Rozdělujeme je na místní a celkové nežádoucí reakce.

Místní reakce se objevují v místě vpichu očkování, jedná se především o zarudnutí, zatvrdnutí, otok nebo bolestivost.

Celkovou reakcí je nejčastěji podrážděnost, pláč, únava nebo horečka. Je možné, že očkování může u vašeho dítěte některou z těchto reakcí vyvolat. Většina dětí ale žádnou reakci po očkování nemá.

Reakcím nelze předcházet, ale většina z nich během několika hodin odeznívá.

Po neživých vakcínách /hexavakcína, vakcína proti pneumokokům, vakcína proti meningokokům/ dochází k reakci většinou během několika hodin , nejčastěji večer nebo během noci po očkování .

U živých vakcín / kombinovaná vakcína proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám, ev. neštovicím/ dochází k reakci s odstupem nejčastěji šesti až deseti dnů.